LA2Z Hortengruppen av NRRL
TILBAKE
Hortengruppen`s mailadresse

hortengruppenla2z(krøllalfa)gmail.com
Webmaster Hortengruppa
Webmaster(krøllalfa)la2z.no

Har du noe stoff som du mener bør inn her, ta kontakt.

Formann
LA6CNA Monica Andersen


Nestformann ( Ikke på valg)

LA5EQ Hermod Coucheron
Kasserer (Ikke på valg)

LA6MV Helge Skram
Sekretær

LB1ZH Tor Høili (Valgt for 2 år i like år)

Styremedlem

LA9ARA Lars  (Valgt for 2 år i like år)
Følgende velges for ett år
Varamedlem

LA1IJ Finn
Varamedlem

LB6ZH Jørn Holm Aske
QSL manager

LA6XM Magne A Jenssen
Bestyrer av gruppestasjonene

LA7VH Kjell Solbergk
Repeaterbestyrer

LA6MV Helge Skram
Nødsambandsmanagere

LA8GNA Vegard Svendsen

LA9LRA Lars Tjeldsbo

LB6WE Torgeir Edland


Materialforvalter

LB6WE Torgeir Edland

HusbestyrerQSP

Styret i fellesskap


Revisor med varamann

LA9AM Thor Edland
LA6XM Magne A. Jenssen

Valgkomite
LA5EQ Hermod Coucheron

LB6WE Torgeir Edland
Styret har fra årsmøtet den 21.februar2019  følgende sammensetning