LA2Z Hortengruppen av NRRL
TILBAKE
Hortengruppen`s mailadresse

hortengruppenla2z(krøllalfa)gmail.com
Webmaster Hortengruppa
Webmaster(krøllalfa)la2z.no

Har du noe stoff som du mener bør inn her, ta kontakt.

Formann

LA6CNA Monica Andersen


Viseformann

LB6ZH Jørn Henrik Holm Aske
Kasserer

LA6MV Helge Skram
Sekretær

LB1ZH Tor Høili

Styremedlem

LA9LRA Lars 
Følgende velges for ett år
Varamedlem

LA5EQ Hermod Coucheron
Varamedlem 2

LB8EI Roy Helge Rasmussen
QSL manager

LA6XM Magne A Jenssen
Bestyrer av gruppestasjonene

LA7VH Kjell Solberg
Repeaterbestyrer

LA6MV Helge Skram
Nødsambandsmanagere

LA8GNA Vegard Svendsen

LA9LRA Lars Tjeldsbo

LB6WE Torgeir Edland


Materialforvalter

LB6WE Torgeir Edland

Husbestyrer QSP

Styret i fellesskap


Revisor med varamann

LA9AM Thor Edland
LA6XM Magne A. Jenssen

Valgkomite
LA5EQ Hermod Coucheron

LB6WE Torgeir Edland
Styret har fra årsmøtet den 21.februar2019  følgende sammensetning