NEWS
WELCOME TO MY WEBSITE
Home About Me My Hobbies My Pictures Contact
 
LA2Z Hortengruppen av NRRL
Husk QST LA2Z hver søndag klokka 2000 145.625 74,4
REPEATERE DREVET AV LA2Z
LA5HR Skottås JO59ej  N 59º24,06‘  E 10°22,90‘
FM 145,625 -0.6 MHz  74,4
LA6HR Hvittingen JO59cn  N 59°32,8‘  E10°11,81‘
DMR+FM 434,65000 - 2 MHz  74,4.
Dette er samdrift med LA1T
LA2Z Gruppelokale

Vi holder til på Røde Korshuset  Bassengbakken 9  3189 Horten
Kjørebeskrivelse
Fra N
Ta av E18 ved Kopstadkrysset retning Horten rv 310. Fortsett denne til en Menybutikk på høyre hånd. Etter 100 meter så 2dre avkjørsel i rundkjøringen opp Bassengbakken og til venstre før Røde Korshuset og ned til parkeringsplassen bak huset.
Fra S
Ta av E18 På Skoppum retning Horten rv 19. I rundkjøringen på Borre tas 3dje avkjørsel mot sentrum. Etter Granly skole venstre inn på Trimveien. Rett frem i 2 rundkjøringer. Etter Monter kommer straks Røde Korshuset. Sving til høyre nord for bygningen ned til parkeringsplassen.

Styret /  Kontakter
Kalender
QTH
Foreningens 80 årige historie
Repeaterinformasjon for Vestfold og Telemark
Stor takk til LA1T og LA7MHA for at vi får linke
oss til siden deres
TRYKK HER
Kjøp og salg
NY
Tirsdag
Fra klokka 11.00 til klokka 13.00 har vi en samling i gruppelokalet der drikker vi kaffe og prater om løst og fast. som ligger oss på hjertet . Det er ikke krav om at du må være medlem, det holder at du lurer litt på hva vi driver med og kanskje har litt interesse for radio.
  Torsdag 21/3 medlemsmøte klokka 1900
LA7XQ Steinar Wenaas prater om oppladbare batterier. Dette er vel et tema som mange kan ha interesse av
Oppdatert 040319
Det var 28 stykker som ville høre på LA7XQ som hold et meget flott og ikke minst lærerikt foredrag. Hvis du vil lese litt om hva han snakket om, gå inn på LA4O.no og les referatet fra møtet han holdt der den 13. februar 2019
Lisenskurset som gruppa arrangerer er godt i gang. Kurset baserer seg på selvstudium med læreboka og web kurset på radiokurs.kursbase.no I tillegg med støtteundervisning i gruppelokalet en gang i uken. Det vil bli vurdert å sette i gang også et kurs til høsten om det er interesse for det.
Sommeravslutning
TORSDAG 13.06 hos LA6XM Magne klokka 18:32
Ta med egen (gril)lmat og drikke